Kristinehov - först och främst en allmän samlingslokal

Kristinehovs Malmgård har sedan 1943 fungerat som allmän samlingslokal och föreningsgård och gör så fortfarande.

De allmänna samlingslokalerna har sitt ursprung i folkhemstanken och skall fylla flera samhälleliga funktioner: förse så kallade prioriterade grupper med subventionerade möteslokaler, erbjuda lokaler för föreningar och ändamålsenliga festlokaler för boende i närområdet. Utöver detta skall de även fungera som lokala kulturcentra.

Tanken om hur allmänna samlingslokaler skall bidra till det goda samhället må vara gammal men den är inte förlegad på något sätt. Stockholms stad växer just nu kraftigare än någonsin. När människor bor på allt mindre ytor blir det allt viktigare med miljöer utanför hemmet där man kan träffas i föreningslivet, gå på kulturevenemang eller för en överkomlig summa pengar hyra en lokal för en namngivningscermoni eller ett 50-årskalas.

Verksamheten drivs sedan 1 april 2009 av Kristinehovs Malmgård ekonomisk förening med bidrag från Stockholms stad för prioriterade grupper. Alla föreningar är välkomna att hyra lokaler för sin verksamhet. Föreningar som hyr ofta har möjlighet att bli medlemmar i den ekonomiska föreningen och får då tillgång till medlemsrabatter.

Bokning av festlokaler, föreningslokaler och lokaler för prioriterade grupper sker via kansliet.

 

HÖNSEN PÅ KRISTINEHOV
Kristinehov deltar i genbanksprojektet för den utrotningshotade arten Ölänsk dvärghöna. Läs mer...
KRISTINEHOVS HISTORIA
Kristinehov har en spännande historia från 1700-talet och till idag. Läs mer...
FOTOALBUM
Kristinehovs foto- och videoabum. Till albumet...
KONFERENSPAKET
Konferens, kick-off eller möte i 1700-talet. På Kristinehov sammansmälter det bästa av två världar. Läs mer...
HITTA TILL KRISTINEHOV
Karta och koordinater finns här!
BOKNING
Vi samarbetar med bokalokal.se