Kristinehovs Malmgård ekonomisk förening

Verksamhetens mening och mål

Verksamheten på Kristinehov drivs som en ekonomisk förening där delägarna består av ett tjugotal ideella föreningar samt några privatpersoner vilka är stödmedlemmar.
Syftet med en ekonomisk förening i dess snävaste betydelse är att generera ekonomisk nytta till dess medlemmar. På Kristinehov definierar vi den ekonomiska medlemsnyttan som att serva våra medlemsföreningar med bra lokaler för deras verksamheter. Det eventuella överskott som den kommersiella verksamheten genererar går oavkortat till att hålla medlemshyrorna så låga som möjligt.

Utöver att generera medlemsnytta så syftar verksamheten även till att:

  • Verka som lokalt kulturcentrum.
  • Genom samarbete med kulturförvaltningen tillhandahålla kostnadsfria lokaler till barnverksamhet, handikapp- och anonyma föreningar
  • Skapa arbetstillfällen främst för personer som av olika skäl stått långt i från arbetsmarkanden

Verksamhetens finnansiering

Verksamheten finnansieras till ca. 2/3 delar genom uthyrning av fest och konferens lokaler till föreningar, privatpersoner och företag. Och till 1/3 genom bidrag från Stockholms stad 

Bli medlem i föreningen

Ideella föreningar, stiftelser och privatpersoner har, i den mån det finns tillgängliga andelar, möjlighet bli medlemmar i Kristinehovs Malmgårds ekonomiska förening. Intresserad? Tag kontakt med gården för en diskussion.

Kontakt

HÖNSEN PÅ KRISTINEHOV
Kristinehov deltar i genbanksprojektet för den utrotningshotade arten Ölänsk dvärghöna. Läs mer...
KRISTINEHOVS HISTORIA
Kristinehov har en spännande historia från 1700-talet och till idag. Läs mer...
FOTOALBUM
Kristinehovs foto- och videoabum. Till albumet...
KONFERENSPAKET
Konferens, kick-off eller möte i 1700-talet. På Kristinehov sammansmälter det bästa av två världar. Läs mer...
HITTA TILL KRISTINEHOV
Karta och koordinater finns här!
BOKNING
Vi samarbetar med bokalokal.se